PRIVACYVERKLARING

Sabine Mira Ferrer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring (voor meer informatie zie AVG wetgeving)

Contactgegevens

www.jeintuitie.nl, Kokkelbank 1, Leiden, 0625033680.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Sabine Mira Ferrer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ze verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Bankrekeningnummer.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Sabine Mira Ferrer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheid.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag zij persoonsgegevens verwerkt

Sabine Mira Ferrer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (alleen als je daartoe toestemming geeft)

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (zie website functionaliteit bij inspiratie)

- Sabine Mira Ferrer analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van klanten.

- Sabine Mira Ferrer verwerkt ook persoonsgegevens als ze hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die ze nodig heeft voor haar belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Sabine Mira Ferrer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

 

Hoe lang je persoonsgegevens bewaard blijven

Sabine Mira Ferrer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ze hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

- Voor-en achternaam, adres, rekeningnummer. Bewaartermijn 7 jaar. Reden: dit zijn factuurgegevens i.v.m. de belastingdienst.

- Je andere gegevens worden bij ongebruik van 2 jaar verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Sabine Mira Ferrer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sabine Mira Ferrer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die zij gebruikt

Sabine Mira Ferrer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ze gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ze hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sabine Mira Ferrer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij haar een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jeintuitie@gmail.com.

 

Ze reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Sabine Mira Ferrer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe zij persoonsgegevens beveiligt

Sabine Mira Ferrer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met jeintuitie@gmail.com.

​© 2018 Sabine Mira Ferrer  

Leiden

06 25033680

jeintuitie@gmail.com

Voorwaarden

Privacyverklaring